УПРАВЛЕНИЕ НА МАГАЗИНИ

upravlenie na magazini

Управлението на повече от един магазин е свързано с различни предизвикателства – менажиране на персонал, спазване на еднакви фирмени стандарти, синхронизиране работата на всички обекти, разпределение на стоката, промоции и много други. Крайната цел на всеки собственик на магазини е постигане на висок оборот и добър марж от всички фирмени обекти. Ще използваме опита си, за да Ви консултираме в управлението на Вашите магазините!

Някои от дейностите, в които можем да бъдем полезни:

 • постоянен мониторинг за представянето на всеки магазин, следене на заложените ключови показатели (KPI’s) и определяне на мерки за подобряване на слабите обекти, работа с ERP система;
 • постоянен мониторинг на разходите на всеки обект, следене на съотношението между приходи и разходи (P&L), определяне на индивидуални бюджети за обектите;
 • оптимизация на разходите, определяне на мерки за намаляване на разходите без намаляване потенциала на обекта;
 • периодични проверки в обектите по предварително одобрен фирмен чек-лист за състоянието и вида на магазините, хигиената, нивото на обслужване, и за спазването на единен стандарт във всички обекти;
 • постигане на удовлетвореност от работата на магазините у собственика на фирмата;
 • поддържане на коректни отношения с наемодателите, при нужда предоговаряне за условията по договора за наем;
 • организиране на техническата поддръжка на фирмените обекти и организиране на ремонти, вкл. изготвяне на проекти за преустройство и ремонт на магазините, придвижване на проектите и одобрението им от местната власт, организиране на строителен надзор, наемане на строителна фирма за изпълнение на проекта;
 • организиране узаконяването на рекламни елементи;
 • видеоконтрол за спазване на трудовата дисциплина, нивото на обслужване на клиентите, спазване на фирмените стандарти, отношението на клиенти към служителите, както и за установяване на злоупотреби;
 • организиране на after-sales процедурите – съдействие и консултиране на клиенти по телефона, отказ от направена поръчка, връщане на закупена стока, отстраняване на рекламации;
 • поддържане на отлични отношения с държавната и местна власт, представителство пред държавните институции, познаване и спазване изискванията на ЗЗП, реакция при жалби от клиенти в КЗП, справяне с проблемни клиенти.

Откриване на нови обекти

Ще Ви консултираме в избора на град, локация и вид на помещението, ще Ви помогнем в преговорите за наемните условия и в брандирането на обекта. Можем да организираме ремонт и освежаване на помещението, а също така да организираме инсталирането на камери, озвучаване, СОТ, интернет, брандиране вътре и отвън, подредба на оборудване и мебелировка, подготовка за отваряне на обекта. Ще Ви консултираме в подготовката и организирането на нужната документация на фирмения обект при спазване изискванията на законите и нормативните актове.

Подбор на персонал

Ще Ви помогнем в избора на персонал за Вашите обекти. Можем да направим подбор на кадри (провеждане на интервюта) и обучение на новоназначени служители за обслужване на клиенти, спазване на фирмените правила и процедури. Ще Ви помогнем при формиране и синхронизиране на екипа, определяне на оптималния брой персонал и работното време за всеки обект, промени в персонала, последващ подбор и обучения на нови служители, мотивационни дейности, кариерно развитие и усъвършенстване на персонала. Ще Ви съдействаме дори в избора на фирмено работно облекло и ще организираме доставката му до всеки обект.

Продажбени обучения

Ще проведем обучения по продажбите, на които ще наблегнем на практическата работа. Ще предложим конкретни методи и фрази в продажбите, доказали се в практиката. Периодично ще организираме профилирани фирмени обучения (тренинги), семинари и мотивационни срещи (teambuilding), участия на гост-лектори, фирмени тържества. Превърнете продажбите в хоби за Вашите служители!

Формиране на таргети и бонуси

Заедно ще обсъдим опциите за поставяне на таргети и формиране на бонуси за всеки обект и всеки продавач-консултант. Ще изготвим схема (формула) за формиране на работната заплата на персонала на принципа „според резултатите“. За различните категории служители ще предложим адекватна схема за съставяне на месечните възнаграждения. Заедно ще участваме в разясняването на условията пред Вашите служители.

Създаване на фирмени процедури

Заедно ще създадем работещи правила и процедури, които да улеснят продажбите и да увеличат оборота. Създаване на фирмени правила за продажби, мерки за охрана на финансовите средства на обектите за недопускане на вътрешни злоупотреби и взломни кражби, организиране на инвентаризации и ревизии с цел поддържане на безупречна материална и финансова дисциплина във всеки обект, както и недопускане натрупването на залежала стока, намаляване на вътрешнофирмените рекламации и брак – тези и други дейности ще организираме заедно, за да протича гладко работния процес и да се намалят възможностите за злоупотреби.

Организиране на промоции

Клиентите вече свикнаха да пазаруват на промоция, но всяко намаление на стоки и услуги следва да отговаря на определени условия. Заедно ще обсъдим факторите, които оказват влияние на Вашите продажби – сезонност, конкуренция, налична стока, фирмени обекти, готовност за изпълнение на доставките, маркетинг стратегия. Ние ще Ви консултираме как да обявите промоциите си най-печелившо.

Правила по Закон за защита на потребителите

Всеки търговски обект е задължен да спазва посочените в ЗЗП изисквания. Ние ще Ви помогнем да избегнете нарушенията и същевременно да резлизирате отлични продажби. Ще Ви консултираме в организиране дейността на магазините при спазване изискванията на ЗЗП по информиране на клиентите и етикиране на продуктите, организиране и оповестяване на промоциите, договорни отношения с клиентите, документация между клиент и търговец, отказ от направени поръчки и отстраняване на рекламации. Превърнете досадните after-sales дейности във Ваш печеливш ход, в добавена стойност към Вашите продукти!

Направете запитване

2 + 8 =