MANAGEMENTUL MAGAZINELOR

upravlenie na magazini

Administrarea a mai mult de un magazin este asociată cu diferite provocări – gestionarea personalului, respectarea acelorași standarde ale companiei, sincronizarea funcționării tuturor punctelor de lucru, distribuția mărfurilor, promoții și multe altele. Scopul final al fiecarui proprietar de magazin este de a obține o cifră de afaceri mare și o marjă bună de la toate punctele de lucru ale firmei. Vom folosi experiența noastră pentru a vă oferi consultanță în gestionarea magazinelor dvs.!

Unele dintre activitățile în care putem fi de folos:

 • monitorizarea constantă a prezentării fiecărui magazin, monitorizarea indicatorilor cheie (KPI) și definirea măsurilor de îmbunătățire a punctelor slabe de lucru, lucrul cu un sistem ERP;
 • monitorizarea constantă a costurilor fiecărui punct de lucru, monitorizarea raportului de venituri / cheltuieli (P&L), stabilirea bugetelor individuale pentru punctele de lucru;
 • optimizarea costurilor, stabilirea măsurilor de reducere a costurilor fără a reduce potențialul obiectivului;
 • inspecții periodice ale obiectivelor în baza unei liste de verificare pre-aprobate de firmă privind starea și tipul magazinelor, igiena, nivelul serviciilor și respectarea unui standard uniform în toate locațiile;
 • satisfacția proprietarului companiei din funcționarea magazinelor;
 • menținerea unor relații corecte cu proprietarii locației, dacă este necesar, renegociind termenii contractului de închiriere;
 • organizarea asistenței tehnice a obiectivelor companiei și organizarea de reparații, inclusiv elaborarea unor proiecte de reconstrucție și reparație a magazinelor, punerea în mișcare a unor proiecte și aprobarea acestora de către autoritățile locale, organizarea supravegherii construcțiilor, angajarea unei societăți de construcții pentru executarea proiectului;
 • organizarea legalizării unor elemente de reclamă;
 • controlul video al respectării disciplinei muncii, nivelul serviciilor pentru clienți, respectarea standardelor companiei, atitudinea clienților față de angajați, precum și detectarea abuzurilor;
 • organizarea procedurilor post-vânzare – asistență și consiliere a clienților prin telefon, refuzul unei comenzi făcute, returnarea bunurilor achiziționate, soluționarea plângerilor;
 • menținerea unor relații excelente cu statul și cu autoritățile locale, reprezentarea în fața instituțiilor statului, cunoașterea și respectarea LPC, ca răspuns la reclamațtiile clienților către ANPC, care se ocupă de clienții problematici.

Deschiderea de noi obirctive

Vă vom consilia în alegerea unui oraș, locație și tip de locație, vă vom ajuta în negocierea condițiilor de închiriere și în brandingul obiectivului. Putem organiza renovarea și împrospătarea spațiului, precum și organizarea instalării de camere de supraveghere, sistem de sunet, sistem de securitate, internet, branding în interior și în exterior, amenajarea echipamentului și a mobilierului, pregătirea pentru deschiderea obiectivului. Vă vom consilia în pregătirea și organizarea documentației necesare scopului urmărit de companie, respectând cerințele legale.

Selectarea personalului

Vă vom ajuta în selectarea personalului pentru obiectivele dvs. Putem realiza recrutarea (interviuri) și instruirea noilor angajați pentru lucrul cu clienții, respectarea politicilor și procedurilor companiei. Vom ajuta la formarea și sincronizarea echipei, stabilirea numărului optim de personal și a programului de lucru pentru fiecare obiectiv, modificări de personal, în urma selectării și a instruirii de noi angajați, activități motivaționale, de dezvoltare a carierei și de perfecționare a personalului. Vă vom asista chiar și în selectarea îmbrăcămintei de serviciu în cadrul companiei și în organizarea livrării acesteia la fiecare locație.

Instruire în vânzări

Vom desfășura cursuri de vânzări, în care ne vom concentra pe partea practică. Vom oferi metode concrete și fraze în vânzare, dovedite a fi eficiente și în practică. Periodic vom organiza cursuri personalizate pentru companie (training), seminarii și întâlniri motivaționale)(teambuilding), cu participarea unor traineri invitați, evenimente ale companiei. Transformați vânzările într-un hobby pentru angajații dvs.!

Elaborarea de target-uri și bonusuri

Împreună vom discuta despre opțiunile de stabilire a unor target-uri și fixarea de bonusuri pentru fiecare obiectiv și pentru fiecare consultant de vânzări. Vom elabora o schemă (formulă) pentru stabilirea salariilor personalului pe bază de „performanță”. Diferitelor categorii de angajați, le vom oferi un sistem adecvat de stabilire a salariilor lunare. Împreună, vom participa la explicarea termenilor angajaților dvs.

Elaborarea de proceduri ale companiei

Împreună vom crea reguli de lucru și proceduri care vor facilita vânzările și vor crește cifra de afaceri. Elaborarea de reguli ale companiei privitoare la vânzări, măsuri de protecție a fondurilor financiare ale obiectivelor, pentru a preveni abuzurile interne și tâlhăriile, organizarea de inventarieri și audituri, cu scopul menținerii unei discipline materiale și financiare fără cusur la fiecare obiectiv și pentru a preveni acumularea de mărfuri învechite, reducerea reclamațiilor și sesizărilor interne – acestea și alte activități le vom organiza împreună pentru fluidizarea procesului de lucru și pentru reducerea posibilităților de abuz.

Organizarea de promoții

Clienții s-au obișnuit să cumpere când este o promoție, dar orice reducere a prețului bunurilor și serviciilor ar trebui să îndeplinească anumite condiții. Împreună vom discuta care sunt factorii care vă afectează vânzările – sezonalitatea, concurența, bunurile disponibile, punctele de lucru, disponibilitatea de livrare a comenzilor, strategia de marketing. Vă vom sfătui cum să vă anunțați promoțiile în modul cel mai profitabil.

Reguli conforme cu legislația pentru Protecția Consumatorului

Fiecare obiectiv comercial este obligat să respecte cerințele stabilite în LPC. Vă vom ajuta să evitați încălcările și, în același timp, să realizați vânzări excelente. Vă vom consulta în privința organizării de activități în magazine, în conformitate cu Legea pentru protecția consumatorului, prin informarea clienților și etichetarea produselor, organizarea și anunțarea promoțiilor, relațiile contractuale cu clienții, documentația între clienți și comerciant, refuzul comenzilor făcute și soluționarea reclamațiilor. Transformați activitățile obositoare post-vânzare într-o activitate câștigătoare, în valoare adăugată produselor dvs.!

Puneți o intrebare

10 + 12 =