ADMINISTRAREA DEPOZITELOR

upravlenie-na-skladoveLa prima vedere, managementul depozitelor este o activitate secundară și nu are legătură directă cu vânzările, de aceea mulți manageri și proprietari de companii subestimează sau își concentrează atenția în alte direcții (cum ar fi magazinele). Logistica unei companii este de o importanță crucială pentru întreaga afacere și vânzările de succes sunt, în mare măsură, dependente de funcționarea depozitelor. Procesele care se desfășoară în fiecare depozit trebuie să decurgă fără probleme, la timp (fără întârziere în livrarea comenzilor) și fără reclamații/sesizări interne, iar personalul trebuie să își îndeplinească responsabilitățile în mod responsabil. Vom folosi experiența noastră pentru a identifica departamentele problematice în depozitul dvs. și vă vom oferi soluții testate pentru a optimiza performanța depozitului. Nu lăsați depozitul să împiedice vânzările de succes!

Unele dintre activitățile în care putem fi utili:

 • organizarea activității depozitului, după recepția, aranjarea, depozitarea și eliberarea mărfii, cu respectarea măsurilor de siguranță, stabilirea de proceduri pentru efectuarea livrărilor către clienți, manipularea mărfurilor în sistemul ERP, procesarea plăților;
 • obținerea unei viteze crescute și a unei eficienței sporite în activitatea depozitelor companiei;
 • monitorizarea continuă a aspectului fiecărui depozit, monitorizarea indicatorilor cheie (KPI) și stabilirea măsurilor de îmbunătățire a obiectivelor cu rezultate slabe, lucrul cu sistemul ERP;
 • monitorizarea constantă a costurilor fiecărui depozit, monitorizarea raportului de venituri / cheltuieli (P & L), stabilirea bugetelor individuale pentru obiective;
 • optimizarea costurilor, stabilirea măsurilor de reducere a costurilor fără a reduce potențialul locației;
 • determinarea numărului optim de angajați și a programului de lucru pentru fiecare depozit, actualizarea schemei / formulei de stabilire a salariilor personalului pe baza rezultatelor personale și/sau generale obținute (politica de bonusuri), evitarea irosirii timpului de lucru, maximizarea utilizării timpului de lucru în conformitate cu legislația;
 • impunerea de noi reguli și standarde ale companiei, experimentarea cu idei noi, rezolvarea obiecțiilor ridicate de angajați, de tipul „asta nu se poate face”;
 • în cazul în care este necesară retehnologizarea depozitului și modificarea modelului de lucru;
 • menținerea unor relații corecte cu proprietarii, dacă este necesar, să fie renegociați termenii contractului de închiriere, răspunzând la probleme apărute cu proprietatea închiriată;
 • organizarea suportului tehnic al obiectivelor companiei;
 • organizarea de inventarieri și de audituri – periodic (planificate si inopinate), efectuarea de inventarieri cu scopul menținerii unei discipline materiale și financiare fără cusur în fiecare depozit, și pentru a evita acumularea de mărfuri învechite;
 • impunerea unor standarde de lucru pentru a preveni reclamațiile și sesizările interne;
 • organizarea elementelor de colectare incaso și crearea de reguli ale companiei pentru a minimiza abuzul de fondurile companiei;
 • supraveghere video pentru respectarea disciplinei muncii, ritmul și calitatea prelucrării produselor, respectarea standardelor companiei, evitarea reclamațiilor interne, precum și pentru constatarea abuzurilor;

Deschiderea de noi obiective

Vă vom consilia în alegerea orașului, locației și tipului de spațiu, vă vom ajuta în negocierea condițiilor de închiriere și în pregătirea punctului de lucru. Putem organiza renovarea și dotarea obiectivului și, de asemenea, organizăm instalarea de camere de supraveghere, incaso, securitate, Internet, pregătirea pentru deschiderea punctului de lucru. Vă vom consilia în pregătirea și organizarea documentației necesare scopului urmărit de companie, cu respectarea cerințele actelor normative în vigoare.

Recrutarea de personal

Vă vom ajuta în selectarea personalului pentru obiectivele dvs. Putem selecta personal (realizarea de interviuri) și instrui noii angajați în respectarea politicilor și procedurilor companiei. Vom ajuta la formarea și sincronizarea echipei, la stabilirea numărului optim de personal și programul de lucru pentru fiecare obiectiv, modificări de personal în urma selectării și instruirii noilor angajați, activități motivaționale, de dezvoltare a carierei și perfecționarea personalului. Vă vom asista chiar și în selectarea îmbrăcăminței corporative adecvată și vom organiza livrarea acesteia la fiecare obiectiv.

Stabilirea salariului

Vom discuta opțiunile pentru stabilirea de bonusuri pentru fiecare obiectiv și pentru fiecare angajat. Vom pregăti o schemă (formulă) pentru stabilirea salariilor personalului pe bază de „performanță”. Pentru diferitele categorii de angajați, vom oferi un sistem adecvat de stabilire a salariilor lunare. Împreună, vom participa la explicarea termenilor angajaților dvs.

Elaborarea de proceduri ale companiei

Împreună vom crea reguli și proceduri de lucru care să faciliteze prelucrarea mărfurilor și să sporească capacitatea de stocare a depozitului. Crearea de reguli ale companiei, măsuri privind protejarea fondurilor obiectivelor pentru prevenirea abuzurilor interne și spargerilor, organizarea de inventarieri și audituri, cu scopul menținerii unei discipline materiale și financiare fără cusur în fiecare obiectiv și pentru prevenirea acumulării de mărfuri învechite, reducerea reclamațiilor și sesizărilor interne- acestea și alte activități le vom organiza împreună pentru fluidizarea procesului de lucru și pentru reducerea posibilităților de abuz.

Împreună vom crea proceduri de lucru care să faciliteze eliberarea mărfurilor cu un minim de personal și să conducă la creșterea capacității depozitului.

Optimizarea costurilor

Uneori managerii se concentrează asupra veniturilor și nu acordă multă importanță costurilor. Bineinteles, veniturile joaca un rol extrem de important în fiecare companie, dar pentru rezultatul final și costurile exercită o influență considerabilă. Un echilibru între venituri și cheltuieli este un indicator cheie al performanței oricărei companii. Optimizarea lunară a costurilor, combinată cu monitorizarea atentă a plăților incidente, poate conduce la stabilirea unui cadru financiar pentru fiecare departament și obiectiv. În cazul indicatorilor financiari prestabiliți pentru fiecare obiectiv al companiei sau pentru fiecare departament, se asigură o disciplină financiară și o motivație constante pentru obținerea unor rezultate foarte bune. Vă vom oferi soluții verificate pentru optimizarea costurilor depozitelor dvs. Serviciile noastre de consultanță vă vor ajuta să stabiliți parametrii financiari ai fiecărui obiectiv, să motivați angajații în vederea obținerii unor rezultate deosebite și a unei discipline financiare. Optimizarea costurilor nu înseamnă întotdeauna disponibilizări. Este indicată monitorizarea tuturor cheltuielilor, eliminarea celor inutile sau cu performanțe scăzute și apoi redirecționarea plăților către direcții care oferă rezultate performante. Mai ales pe termen lung. Toate acestea, împreună cu crearea unui raport între cheltuielile obiectivelor și veniturile acestora, asigură companiilor o utilizare eficientă a finanțelor lor. În acest fel, proprietarul poate monitoriza cu ușurință performanța fiecăruia dintre obiectivele sale și poate acționa imediat asupra indicatorilor modificați.

Puneți o intrebare

11 + 15 =