ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ

Понякога ръководителите се фокусират върху приходите и не отдават голямо значение на разходите. Разбира се, приходите имат изключително важна роля за всяка фирма, но за финалния резултат и разходите оказват влияние. Добрият баланс между приходи и разходи е ключов показател за представянето на всяка фирма. Оптимизация на ежемесечните разходи в комбинация с внимателно следене на инцидентните плащания може да доведе до поставяне на финансова рамка за всеки отдел и обект. При предварително заложени финансови показатели за всеки фирмен обект или за всеки отдел се осигурява постоянна финансова дисциплина и мотивация за постигане на високи резултати.

Ние ще Ви предложим изпитани решения, които да оптимизират разходите за Вашите складове. Нашите консултантски услуги ще Ви помогнат да определите финансовите параметри за всеки обект, да мотивирате кадрите си към постигане на високи резултати и към финансова дисциплина. Оптимизацията на разходите не винаги означава съкращения. Удачно е извършване на мониторинг върху всички разходи, елиминиране на ненужните или ниско ефективните, след което пренасочване на плащанията към направления, които носят високи фирмени резултати. Особено в дългосрочен план. Всичко това в съчетание с обвързване разходите на обектите с техните приходи осигурява на фирмите ефективно използване на финансите им. По този начин собственикът може с лекота да следи представянето на всеки от обектите си и незабавно да вземе мерки при променени показатели.

Make an inquiry

1 + 2 =