ЛОГИСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ

Всички дейности, различни от продажбите, свързани с доставката до клиента на закупените продукти и услуги можем да наречем най-общо логистика на фирмата. Гладкото протичане на всички логистични процеси е предпоставка за реализиране на голям брой поръчки и обратно, затрудненията в логистиката се отразяват пряко върху продажбите. Заедно ще обсъдим всички процеси, свързани с изпълнението на Вашите поръчки. Ще се запознаем с работата на отделните звена във фирмата и ще проследим пътя на стоката до клиента.

Ще използваме опита си, за да открием слабите места и ще Ви предложим изпробвани в практиката решения. Първоначална обработка на поръчките, разговори с клиента (вкл. при забавени поръчки), организиране на доставките, отношение на фирмените доставчици към клиентите, инвентаризации, фирмени рекламации. Ние ще Ви помогнем!
Нека логистиката не спира ръста в продажбите!

Някои от дейностите, в които можем да бъдем полезни:

  • предложения за въвеждане и използване на ключови показатели на изпълнението (KPI‘s), чрез които лесно и бързо собственикът ежедневно да следи състоянието на фирмата;
  • организиране и структуриране на фирмена логистична система;
  • използване и контрол на фирмени транспортни средства – преговори по закупуване/наемане, брандиране, контрол с GPS, периодични проверки за изпълнението на фирмените стандарти и състоянието на автопарка;
  • въвеждане на нови логистични дейности, нови правила за работа и промяна в поведението към клиенти;
  • подбор на персонал, обучение на шофьори и управление на доставките за цялата страна;
  • организиране на доставките чрез куриерски фирми или с подизпълнители, контрол на дейността им;
  • посочване на проблемите и предложения за тяхното решаване с крайна цел увеличаване на оборота.

Обработка на поръчките

Всяка постъпила във фирмата поръчка е повод за радост, но преди всичко е отговорност. Клиентите вече имат високи изисквания към обслужването, включително и при онлайн пазаруване. Част от това обслужване е поведението на фирмата след направената поръчка. Получават ли клиентите потвърждение за направената поръчка, какво съдържа потвърждението, кога и как го получават, колко време отнема обработката на поръчката и доставянето на продукта, кой и как комуникира с клиента по отношение на доставката, в какъв вид и състояние пристига до клиента Вашият продукт, в случай на дефект или отказ от продукта как реагира фирмата и т.н. Ние имаме голям опит в обработката и доставката на поръчки в цялата страна. Позволете ни да го споделим с Вас!

Организация на логистиката

Пълно организиране на логистичната дейност – складове, персонал, процедури, доставки, обработка на стоката, както и синхронизиране работата на всички звена. Заедно ще обсъдим оптималните начини за организиране на логистиката. Ще предложим най-удачния за Вас вариант, в който стоката пристига при клиента с минимални усилия и ресурси.

Рекламации

Цялостно организиране на процеса по отстраняване на фирмените рекламации при стриктно спазване изискванията на Закона за защита на потребителите. Консултиране за необходимите документи във всеки фирмен обект, запознаване на служителите с правилата за работа с документите по рекламации, обучения на служителите за разговори с проблемни клиенти, съдействие в отношенията с Комисия за защита на потребителите. Превърнете рекламациите в добавена стойност! Нека потребителите усещат, че дори в трудни моменти Вие се отнасяте с грижа и внимание към техните проблеми!Само така ще имате истински лоялни клиенти!

Инвентаризации

Важен елемент за безупречното изпълнение на Вашите поръчки е коректната информация за наличностите. Данните в складовата програма и фактическата наличност в склада е редно постоянно да съвпадат в максимална степен. Воденето на стриктна материална отчетност до голяма степен намалява възможностите за злоупотреби. Ние имаме сериозен опит в организирането и провеждането на планирани и инцидентни инвентаризации. С готовност ще споделим с Вас наученото от практиката, за да наложите добра материална и финансова дисциплина, което ще доведе до лесно издаване на поръчките и намаляване на злоупотребите.

Оптимизация на разходите

Ще използваме опита си, за да Ви предложим оптимизация на разходите за складова дейност и организиране на доставките за минимални ресурси от персонал, време и финанси. Ще Ви предложим решения за увеличаване на оборота (обемите) при запазване на разходите или намаляване на разходите при запазване на оборота.

Направете запитване

15 + 15 =