FIRST TIME MANAGER

first time managerПостигнали сте добър фирмен ръст и имате нужда от повече персонал. Някои от позициите вече имат двама или трима служители, а други и повече. Появява се нуждата от ръководител на всяко от звената и обикновено се избира най-опитният служител. Много често този най-опитен служител не е добър мениджър, а е възможно и да не иска да бъде ръководител. Възниква ситуация, в която надежден служител не се справя с новите си задължения. Също така се случва на ръководна позиция да се назначи нов служител без мениджърски опит, който трудно се интегрира в екипа.

Понякога работодателите, ангажирани с развитието на фирмата, оставят такива проблеми да се разрешат от само себе си, с течение на времето. В повечето случаи този подход не дава резултат, а често води и до загуба на служители. Защо да губите подготвени кадри? Ние ще проведем обучения на Вашите нови мениджъри и ще им предоставим конкретни модели за поведение. Нека заедно помогнем на новоназначените мениджъри да изградят лидерски умения, с което адекватно да ръководят своите екипи!

Направете запитване

13 + 12 =