ФИРМЕНА СТРУКТУРА

firmena strukturaВашата фирма се развива, имате продажби, клиентите са доволни. Откривате нови работни места, нови обекти, увеличавате производството си, увеличавате заявките към доставчиците си. Съсредоточени сте в растежа на фирмата, но предимно в продажбите и обемите. На даден етап установявате, че въпреки усилията на всички нещо не работи добре. На пръв поглед всеки е отдаден на работата си, но различните звена не комуникират помежду си. В края на месеца всеки отдел е изпълнил поставените задачи, но общото фирмено представяне не е на ниво. Някои отдели дори заявяват нужда от допълнителен персонал, защото са претоварени. Това е класически пример, който се случва на почти всяка фирма в растеж. Благодарение на нашите консултантски услуги ще подредите организационно фирмата си. Заедно ще съставим ясна структура и ще предложим конкретни мерки, с които всички фирмени звена ще подобрят взаимодействието си и ще се повиши фирмената дисциплина. По този начин ще постигнете висока фирмена ефективност!

Направете запитване

15 + 8 =