Продавайте успешно онлайн

Заедно ще увеличим онлайн продажбите Ви като популяризираме бранда и направим сайта удобен за клиентите.

Виж повече

Управлявайте успешно магазините си

Ще Ви помогнем да увеличите продажбите си като обучим и мотивираме персонала, и оптимизираме процесите в обектите Ви.

Виж повече

Имате поръчки, но трудно ги изпълнявате

Вашият бизнес се развива. Имате поръчки, клиентите търсят Вашите продукти, но нещо Ви пречи да изпълните поръчките. Заедно ще подобрим организацията във фирмата Ви и ще оптимизираме процесите с цел гладко протичане на работата и изпълнение на по-голям обем заявки.

Виж повече

ЕКСПАНЗИЯ В РУМЪНИЯ

Имате успешен бизнес в България и търсите нови пазари. Удачен вариант е съседна Румъния. Предимствата са много – обща граница, член на ЕС, сходни правила и закони, добра платежоспособност на населението, огромен пазар (21 млн. население), силно развито онлайн пазаруване и много други. Разбира се, има и недостатъци – по-висока цена на труда, стриктно спазване и прилагане на законите, критичност и високи очаквания на клиентите, силно развит и конкурентен пазар.

МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ

Имате успешен бизнес, клиентите търсят Вашите продукти, но усещате, че имате потенциал за развитие. Търсите нови пазари. Заедно ще обсъдим най-удачните за Вас маркетингови инструменти, ще изготвим годишна маркетинг стратегия в съчетание с всички останали фактори във фирмата Ви – сезонност, готовност на търговския отдел, промоции, стокови наличности, склад и логистика. Ще синхронизираме маркетинг активностите с работата на всички звена във фирмата Ви.

ФИРМЕНА СТРУКТУРА

Вашата фирма се развива, имате продажби, клиентите са доволни. Откривате нови работни места, нови обекти, увеличавате производството си, увеличавате заявките към доставчиците си. Съсредоточени сте в растежа на фирмата, но предимно в продажбите и обемите. На даден етап установявате, че въпреки усилията на всички нещо не работи добре. На пръв поглед всеки е отдаден на работата си, но различните звена не комуникират помежду си.

FIRST TIME MANAGER

Постигнали сте добър фирмен ръст и имате нужда от повече персонал. Някои от позициите вече имат двама или трима служители, а други и повече. Появява се нуждата от ръководител на всяко от звената и обикновено се избира най-опитният служител. Много често този най-опитен служител не е добър мениджър, а е възможно и да не иска да бъде ръководител. Възниква ситуация, в която надежден служител не се справя с новите си задължения.

Together We Grow Your Business

ЗА НАС

 

повече за нас

 

Z prime е консултантска компания, специализирана в мениджмънт консултирането. Ние предлагаме уникални услуги за устойчиво развитие на бизнеса. Структуриране на фирмата, създаване на фирмени правила и процедури, помощ в подбора на персонал, управление на търговски обекти, откриване на нови магазини, изготвяне на таргет и бонусни схеми, мотивация на персонала, продажбени обучения, обучение на новоназначени мениджъри, управление на складова и логистична дейност, организиране на доставките, оптимизация на разходите, онлайн продажби и маркетинг планиране.

Заедно ще организираме процесите в компанията Ви, за да реализирате успешно по-големи обороти.

Dimitar Zhelev upravitel ZprimeДимитър Желев, Управител на Z prime Consulting с близо 20 години опит в управлението на хора и процеси. В продължение на 6 години Търговски директор на Мебели Виденов – най-динамично развиващата се компания в мебелния бранш в България. Дългогодишен практически опит на високи ръководни позиции в големи български организации с пряко управление на 300+ човека и годишни обороти 70+ млн.лв, което ни позволява да Ви предлагаме изпробвани и работещи решения.
Повече за Димитър Желев ще откриете на LinkedIn.

Z prime Consulting разполага и с експерти в областта на търговското и вещно право, логистиката и складовите дейности.

С желание и енергия ще споделим опита си с Вас!

Направете запитване

15 + 1 =